Doğa - Ekoloji

Önümüzdeki beş yıl içinde küresel ısınmanın 1,5 dereceyi aşma ihtimali arttı

Dünya Meteoroloji Örgütü’nün son verilerine göre, 2026’ya kadarki dönemde küresel ısınmanın 1,5 derece üzerinde olma ihtimali arttı.

Dünya Meteoroloji Örgütü’nün (WMO), hazırladığı son iklim raporunda, küresel ısınmanın geri dönülmez sınırın eşiğinde olduğu bildirildi.

Küresel Yıllık- Onyıllık İklim Güncellemesi‘ne göre, 2022 ile 2026 arasında en az bir yıl boyunca küresel sıcaklığın endüstri öncesi (1850-1900 ortalaması) seviyelerin 1,5 derece üzerinde olma ihtimali, olmama ihtimali kadar yüksek: Yüzde 48.

2017 ile 2021 yılları arasında ise bu ihtimal yüzde 10 olarak belirlenmişti.

Yani, önümüzdeki beş yılın en az birinde yıllık ortalama küresel sıcaklık geçici olarak sanayileşme öncesi seviyenin 1,5 °C üzerine çıkma olasılığı yarı yarıya ve bu olasılık zaman içinde artıyor.

En sıcak yıl geliyor

Yıllık güncelleme, karar vericiler için eyleme dönüştürülebilir bilgiler üretmek için uluslararası alanda tanınan iklim bilimcilerinin uzmanlığından ve dünyanın önde gelen iklim merkezlerinin tahmin sistemlerinden yararlanıyor.

WMO ayrıca 2022 ile 2026 arasındaki en az bir yılın, en sıcak yıl olan 2016’yı geçme olasılığını yüzde 93 olarak hesapladı. Önümüzdeki beş yılın sıcaklık ortalamasının önceki beş yıldan daha yüksek olma ihtimali de yüzde 93 oldu.

1,5 derece rastgele bir hedef değil

WMO Genel Sekreteri Prof. Petteri Taalas daçalışmanın 1,5 dereceyi geçici olarak aşmaya yaklaşmanın ne demek olduğunu şöyle anlatıyor:

“1,5 derece, rastgele bir istatistik değil. Bu, iklim değişikliği etkilerinin insanlar ve tüm gezegen için giderek daha zararlı hale geleceği noktayı temsil ediyor.”

Sera gazı salmaya devam ettiğimiz sürece sıcaklıklar yükselmeye devam edecek. Bunun yanı sıra, okyanuslarımız daha sıcak ve daha asidik olacak; deniz buzu ve buzullar erimeye ve deniz seviyesi yükselmeye devam edecek, hava koşulları daha aşırı hale gelecek. Arktik ısınma halihazırdaorantısız bir şekilde yüksek; Kuzey Kutbu’nda olanlar hepimizi etkiliyor.”

2021 için Küresel İklimin Nihai Durumu raporu 18 Mayıs’ta yayınlanacak.

Kaynak: Yeşil Gazete

Paylaşın